Gestiunea deseurilor in Iasi

Implicarea, opiniile şi recomandările a peste 500 de ieşeni


Asociaţia Mai Bine face public raportul sondajului realizat în perioada august – decembrie 2012 care a urmărit identificarea gradului de implicare, percepției şi propunerilor populației ieşene cu privire la gestionarea locală a deșeurilor și problemele conexe. Sondajul este un instrument de implicare civică şi participare publică ce urmărește eficientizarea relaţiei dintre administraţia publică şi populaţie, în scopul generării de propuneri de politici publice sau de revizuire a implementării celor existente care să fie luate în considerare şi integrate în viitoarele decizii de interes local.

Această colectare de  informaţii, puncte de vedere şi recomandări ale cetăţenilor este prima de acest tip realizată în municipiul Iaşi având ca subiect gestiunea deşeurilor. Prin urmare, caracterul inedit şi informaţiile de primă mână obţinute de la cetăţeni fac din acest raport o sursă unică de informare directă pentru decidenţi şi responsabili şi o resursă pentru elaborarea de viitoare politici publice.

Lipsa instrumentelor de participare publică adecvate împiedică eficientizarea relaţiei dintre administraţia publică şi populaţie. Sondajul aplicat de noi pentru colectarea de puncte de vedere reprezintă un astfel de instrument. Asociaţia Mai Bine urmăreşte sporirea impactului asociaţiei în direcţia gestiunii sustenabile a deşeurilor prin suplinirea abordării de tip grass roots, specifică organizaţiei în primii ani, cu o abordare de tip advocacy şi watchdog. Astfel, ne asumăm rolul de catalizator între cetăţeni şi autorităţi, pentru a transmite pe de o parte interesele şi grijile celor dintâi şi a ne asigura de luarea în considerare de către cei din urmă a recomandărilor noastre”, declară Anca Gheorghică, preşedinte executiv al Asociației Mai Bine.

 

Raportul cuprinde într-o formă condensată afirmaţiile şi recomandările colectate de la 531 de respondenți care au avut ocazia  să-și exprime opiniile referitoare la modul în care este realizat managementul deșeurilor în Iași. Raportul scoate în evidenţă nivelul extrem de scăzut al educaţiei civice în domeniul colectării deşeurilor în Iaşi dar şi interesul populaţiei faţă de acest domeniu. Majoritatea participanţilor au făcut recomandări, în multe cazuri elaborate, acoperind o gamă largă de sugestii pentru municipalitate şi/sau operatorul local de salubritate, a căror sinteză este prezentată în raport.

Una dintre concluziile raportului este că, pentru a avea un sistem de management al deşeurilor eficient în oraşul Iaşi, este nevoie de implicare şi seriozitate deopotrivă din partea autorităţilor şi cetăţenilor. Stimularea participării active şi educaţia populaţiei reprezintă, alături de infrastructura bine pusă la punct, componente în egală măsură necesare pentru un sistem de management eficient. Aşadar, neacordarea unei atenţii adecvate educaţiei populaţiei şi nerealizarea de investiţii în această direcţie riscă să compromită sustenabilitatea gestionării deşeurilor la nivel local.

Raportul sondajului a fost făcut public pe 1 februarie şi poate fi descărcat de pe pagina web a Asociaţiei Mai Bine.

Activitatea face parte din proiectul Deşeurile, management mai bun prin participare publică şi implicare civică, finanțat de Fundația pentru Parteneriat și Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe, prin intermediul programului ATITUDINE ŞI IMPLICARE, destinat organizaţiilor neguvernamentale de mediu din România.

Search

octombrie, 2022