Burse și rezidențe de cercetare științifică „Junimea”

Muzeul Național al Literaturii Române Iași și Asociația „Patrimoniu pentru comunitate” Iași lansează un nou apel la candidaturi în cadrul proiectului Burse și rezidențe de cercetare științifică „Junimea” privind istoria și viața culturală ieșeană, ediția a VII-a.

Proiectul încurajează cercetarea științifică pe un subiect legat de istoria culturală sau de sistemul cultural contemporan ieșean, în diferite domenii: filologie, istorie, teatru, filosofie, sociologie, muzeologie, patrimoniu, antropologie.

Burse si rezidente junimea  2023

În anul 2023, se vor acorda 2 burse și 2 rezidențe de cercetare:

  • 1 bursă de cercetare științifică „Alexandru Xenopol” pentru doctoranzi și cercetători, în valoare de 1.000 de lei/proiect. Perioada: 5 mai – 5 septembrie 2023;
  • 1 bursă de performanță științifică „Iacob Negruzzi” pentru studenți și masteranzi, în valoare de 800 de lei/proiect. Perioada: 5 mai – 5 septembrie 2023;
  • 2 rezidențe de cercetare „Vasile Pogor” constând în cazare timp de 1-3 săptămâni, pentru cercetători și doctoranzi, în perioada 26 octombrie – 26 decembrie 2023.

 

Pentru depunerea proiectelor sunt eligibili studenți, masteranzi, doctoranzi și cercetători din România, Republica Moldova și Ucraina.

Dosarul de candidatură trebuie să fie redactat în limba română sau într-o limbă de circulație internațională (engleză, franceză) și să conțină: CV și formularul de înscriere (unde vor fi completate obligatoriu: nume, prenume, opțiunea candidatului pentru una din cele trei categorii, titlul proiectului de cercetare și o prezentare a proiectului de minimum 2.500 de semne). Pentru studenți, masteranzi și doctoranzi, sunt necesare și două scrisori de recomandare din partea unor membri ai comunității academice, redactate în limba română sau într-o limbă de circulație internațională (engleză, franceză).

Formularul de înscriere poate fi descărcat aici.

Proiectele propuse vor fi analizate pe baza următoarelor criterii:

  • Legătura tematică a cercetării cu autorii reprezentativi pentru rețeaua MNLR Iași și/ sau patrimoniul instituției;
  • Actualitatea temei de cercetare propuse și a abordării metodologice;
  • Calitatea și originalitatea cercetării propuse;
  • Exprimarea coerentă, în concordanță cu normele ortografice, ortoepice și de punctuație în vigoare;
  • Fezabilitatea realizării cercetării în perioada desfășurării proiectului (mai-decembrie 2023);
  • Pregătirea de specialitate a candidatului, demonstrabilă prin CV.

 

Termenul limită de transmitere a candidaturilor  pentru  Burse și rezidențe de cercetare științifică „Junimea”, este 26 aprilie 2023, la adresa de e-mail programe.mnlri@gmail.com. Rezultatele vor fi anunțate în data de 5 mai 2023 pe site-ul www.muzeulliteraturiiiasi.ro. Tot pe acest site se găsesc mai multe detalii referitoare la condițiile de înscriere.

Search

mai, 2024