Aleg școala, îmi aleg viitorul!

Pentru al doilea an consecutiv, Fundația Serviciilor Sociale Bethany lansează campania „Aleg școala, îmi aleg viitorul!”, o campanie de informare și conștientizare asupra problematicii riscului de părăsire timpurie a școlii. Campania vizează copiii și părinții din comunitățile Liteni și Vlădeni, dar și publicul ieșean. 

 

Părăsirea timpurie a școlii este o problemă pregnantă în România, abandonul școlar ajungând la 16,4% în anul 2018, potrivit Eurostat. Problema abandonului timpuriu al studiilor este prezentă mai ales în mediul rural, cu o pondere de 25,4% din totalul elevilor aflați la risc, conform aceleiași analize a Eurostat. Dacă în 2018, un copil din 4 din mediul rural era expus riscului de a părăsi mult prea devreme școala, în prezent, în contextul pandemiei provocate de COVID-19, estimările arată că numărul acestora va crește semnificativ. Lipsa dispozitivelor tehnologice, lipsa accesului la Internet sau chiar lipsa curentului electric îi privează de accesul la educație, încă de la începutul acestei crize, pe mulți copii din mediul rural. Astfel, discrepanța deja semnificativă între populația din mediul urban și cea din mediul rural se adâncește.

 

În acest context, campania „Aleg școala, îmi aleg viitorul!”, desfășurată în lunile mai – august 2020, va cuprinde o serie de activități de informare și evenimente speciale dedicate elevilor, părinților și cadrelor didactice cu scopul de a-i conștientiza despre cauzele și mai ales consecințele abandonului școlar. De asemenea, campania își propune să îi sprijine pe copiii implicați în recuperarea decalajelor educaționale din această perioadă, totodată asigurându-le acestora materialele tehnologice și educaționale necesare. Activitățile realizate vor fi adaptate situației actuale provocate de pandemia COVID-19, respectând normele de distanțare și protecție.

Prima acțiune demarată în cadrul campaniei este „Încă o dată elev”, dedicată cadrelor didactice. Aceasta este organizată cu scopul de a-i conștientiza pe profesori cu privire la nevoile elevilor și la necesitatea unei abordări individualizate a elevilor expuși riscului de părăsire timpurie a școlii; de asemenea, o astfel de abordare va contribui la schimbarea atitudinii lor față de școală prin implementarea unor metode de studiu atractive în timpul orelor de curs. Astfel, printr-un schimb de roluri, cadrele didactice vor deveni elevi, iar elevii cadre didactice pentru o zi. Elevii vor pregăti și vor susține o oră la o disciplină la alegere, așa cum și-ar dori ei să fie, utilizând tehnologia ca mijloc de învățare.

 

De asemenea, campania va cuprinde și concursul „Școală pentru viitor”, ce are drept scop conștientizarea asupra importanței educației în viața socială și în dezvoltarea elevilor, prin stimularea lor de a se implica în activitățile extracurriculare propuse de școală și a deveni promotori ai educației prin metode creative. Școlile participante sunt încurajate să-și implice elevii în identificarea celor mai puternice mesaje de promovare a participării școlare pe care să le transpună creativ pe obiecte realizate chiar de elevi. Concursul, de asemenea, va fi coordonat de la distanță, cu ajutorul tehnogiei.

 

Nu în ultimul rând, din dorința de a reduce decalajele educaționale cauzate de privarea accesului la educație a copiilor din cele două comunități rurale, Fundația Bethany pregătește în această perioadă o serie de inițiative educaționale pe timpul vacanței (ateliere creative, ateliere tip școală de vară). Acestea vor avea scopul de a-i sprijini pe elevi în recuperarea materiei pe care nu au putut să o aprofundeze în această perioadă, din cauza lipsei mijloacelor electronice, dar și de a-i implica în activități de educație non-formală, menite să le dezvolte abilitățile de viață independentă și să îi ajute să-și descopere pasiunile. Pentru ca toate acestea să fie posibile, Fundația Bethany, alături de partenerii săi din mediul privat, vor iniția o campanie pentru asigurarea echipamentelor electronice și a suportului logistic necesar.

 

Campania demarată de Fundația Bethany se desfășoară în cadrul proiectului „Educația – o responsabilitate a tuturor”, lansat în anul 2018 și care se derulează pe o perioadă de 30 de luni (aprilie 2018 – octombrie 2020). Proiectul se desfășoară în două zone rurale din județul Iași (comuna Belcești, sat Liteni și comuna Vlădeni, satele Vlădeni și Broșteni) și are ca scop creșterea performanței școlare și reducerea absenteismului în rândul elevilor aflați în dificultate din cele două comunități.

 

Despre proiectul „Educația – o responsabilitate a tuturor”

 

Proiectul „Educația – o responsabilitate a tuturor” se derulează pe o perioadă de 30 de luni (30 aprilie 2018 – 29 octombrie 2020) și beneficiază de o finanțare nerambursabilă de 2.184.718,49 lei din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Prin activitățile desfășurate în cadrul proiectului au fost deschise noi orizonturi pentru 291 de copii de diverse vârste și indirect tot atâtea familii. Transferul de informații de la copil la familie este realizat constant, ca urmare a faptului că zilnic există cel puțin o activitate din proiect ce se desfășoară și influențează viața acestora. Totodată, prin intermediul activităților, mulți copii au reusit să-și imbunătățească notele la școală și a crescut vizibil prezența activă în cadrul orelor de curs de la clasă. De asemenea, prin fondurile alocate prin proiect au beneficiat de sprijin material 106 elevi, iar 30 de copii au participat pentru prima data într-o tabără multudisciplinară. În cursul anului 2019 au beneficiat de sprijin 87 de părinți, atât în cadrul activităților de educație parentală, cât și în cadrul atelierelor educaționale de tip unu-la-unu, părinte-antepreșcolar. Nu în ultimul rând, au beneficiat și încă mai beneficiază de sprijin 66 profesori, care, prin participarea la cursurile oferite în cadrul proiectului, dobândesc noi cunoștințe care să-i ajute în gestionarea relației profesor-elev.

 

Despre Fundația Serviciilor Sociale Bethany

 

Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany este o organizaţie non-guvernamentală care urmăreşte îmbunătăţirea vieţii persoanelor dezavantajate, în special a copiilor, a tinerilor şi a familiilor acestora, oferind servicii sociale şi promovând practici profesioniste în asistenţa socială. Cu peste 25 de ani de activitate în România, programele fundației vizează activități de terapie recuperatorie pentru copiii cu dizabilități, proiecte de încurajare a educației în mediul rural și, în general, promovarea unor practici profesioniste în lucrul cu copiii care provin din medii dezavantajate (centre de plasament, familii defavorizate). Nu în ultimul rând, Fundația Serviciilor Sociale Bethany promovează voluntariatul și filantropia ca modalități de implicare în viața comunității.

Mai multe detalii se regăsesc pe www.bethany.ro și  www.facebook.com/FundatiaBethany.

Search

iunie, 2023