Bursele Rotary ACADEMICA 2022

Clubul Rotary Iași Curtea Domnească demarează o nouă sesiune de înscrieri pentru programul  bursele Rotary ACADEMICA. Proiectul se adresează elevilor din ultimul an de liceu și studenților (anul 1 și 2 de facultate), cu situație financiară modestă, care doresc să urmeze sau urmează deja cursurile unei universități de stat din Iași. Termenul limită de depunere a dosarelor este 15 octombrie 2022.

Pentru al cincilea an consecutiv, Clubul Rotary Iași Curtea Domnească lansează inscrierile in programul de burse Rotary Academica, cu scopul de a sprijini tinerii fără posibilități materiale să aibă acces la studii universitare. Este vorba despre acordarea unui sprijin financiar de 1.000 de lei pe lună pe durata întregului an universitar pentru tinerii elevi sau studenți care fac dovada unor rezultate excepționale la învățătură, dar cu resurse financiare reduse. „Dincolo de aceste condiții minime, viitorii bursieri trebuie să împărtășească același set de principii și valori Rotary: onestitate, perseverență, asumarea responsabilităților, lucrul în echipă, implicare și altruism. Este o mare bucurie pentru noi să putem pune umărul la ghidarea acestor tineri în direcția desăvârșirii formării lor academice”, a declarat Doru OCHIUZ, președintele Clubului Rotary Iași Curtea Domnească în mandatul 2022 – 2023.

bursele Rotary ACADEMICA 22

“BURSELE ROTARY ACADEMICA este un program complex, în care componenta financiară se îmbină cu activitatea de mentorat, având ca scop sprijinirea unor tineri valoroși, dar cu posibilități materiale deficitare, aflați în primii ani de facultate. Programul este un exemplu de altruism pentru întreaga societate și ar putea fi multiplicat în fiecare centru universitar din țară cu ajutorul Cluburilor Rotary și a comunităților în care acestea își desfașoară activitatea. Aflat în cel de-al cincilea an, programul de burse are un buget important, susținut în primul rând de sponsori, de parteneri dar și de membrii Cluburilor Rotary din Iași, cărora, deopotrivă, le mulțumim pentru că ne sunt alături”, a declarat Cătălin NEAGU, coordonatorul programului BURSELE ROTARY ACADEMICA.

PARTENERIATE

Proiectul BURSELE ROTARY ACADEMICA se desfășoară prin colaborarea dintre Rotary Club Iași Curtea Domnească și:

Parteneri din mediul universitar ieșean:

 

 • Universitatea “Al. I. Cuza” din Iași;
 • Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” din Iași;
 • Universitatea de Medicină și Farmacie “Gr. T. Popa” din Iași;
 • Universitatea De Știintele Vieții “Ion Ionescu de la Brad” din Iași
 • Universitatea de Arte și Muzică “G. Enescu”

Parteneri din mediul preuniversitar ieșean:

 • Inspectoratul Școlar Județean Iași.

Partenerii din mișcarea rotariană din Iași:

 • Rotary Club Iași
 • Rotary Club Iași 2000
 • Rotary Club Iași Copou
 • Rotary Club Iași Junimea

În ce constă bursa

Bursa oferită va fi de 1.000 de lei pe lună și va putea acoperi cheltuielile de cazare la cămin, masa la cantină, cărți sau manuale de studiu, tabere de studiu etc. De asemenea, bursierii vor beneficia de Programul de mentorat, adică fiecărui student îi va fi desemnat un membru Rotary, care va avea obligația de a îndruma și de a sprijini activitatea studentului, atît școlară cât și extrașcolară, pe toată perioada în care studentul se află în programul Bursele Rotary Academica.

Dosarul de selecție

Bursele Rotary Academica se adresează elevilor(din ultimul an de liceu) și studenților(anul 1 si 2 de facultate), cu o situație financiară modestă, care doresc să urmeze sau urmează deja cursurile unei universități de stat din Iași.

Candidații interesați de admiterea în acest program trebuie să întocmească un dosar care să  cuprindă:

 

 • Cererea de înscriere (informală);
 • Un eseu de 2 – 3 pagini, în care să se creioneze personalitatea aplicantului, cine este el și dacă se potrivește cu solicitările programului. Se vor descrie abilitățile personale, valorile, principiile după care se ghidează în viață, o descriere a activităților extrașcolare, implicarea în diferite proiecte, planuri de viitor, de ce a ales o anumită facultate, atitudine civică etc;
 • O recomandare din partea unei persoane reprezentative (cineva din comunitate – profesor, preot – sau cineva cu care a lucrat într-un proiect etc.). În acest caz trebuie furnizate adresa de mail și un număr de telefon a acelei persoane pentru a o putea contacta ulterior.
 • Foaia matricolă (din care să rezulte situaţia şcolară din perioada liceului, precum şi notele obţinute la bacalaureat (acolo unde este cazul) sau media generală anuală a anului universitar anterior(pentru studenţii care au fost bursieri în anul precedent);
 • Adeverinţă(e) din care să rezulte veniturile familiei.

Candidații interesați pentru admiterea în acest program trebuie să transmită dosarul completând formularul de la adresa: https://rotaryiasicurteadomneasca.ro/inscriere/

Termenul limită de depunere a dosarului este 15 octombrie 2022.

Search

decembrie, 2022