Împreună pentru comunitati vulnerabile.

Fundația Serviciilor Sociale Bethany desfășoară proiectul „Împreună pentru comunitati vulnerabile”, o inițiativă prin intermediul căreia familiile vulnerabile, afectate de criza medicală, beneficiază de suport şi programe de consiliere psiho-socială pentru depăşirea situaţiei de criză şi creşterea capacităţilor adaptative la noul mediu psiho-social.

comunitati vulnerabile

Pandemia cauzată de răspândirea virusului SARS COV–2 a afectat cel mai mult persoanele și grupurile vulnerabile, acestea întâmpinând dificultăți în ceea ce privește accesul la bunuri, servicii și informații. Copiii cu dizabilități, copiii aflați la risc major de abandon școlar, precum și familiile acestora întâmpină dificultăți de natură economică, socială și de sănătate. În acest context, proiectul „Împreună pentru comunități vulnerabile”, desfășurat pe o perioadă de șase luni, își propune să limiteze efectele negative pe care criza epidemiologică le are asupra copiilor și familiilor vulnerabile aflate în programele Fundației Serviciilor Sociale Bethany.

„Împreună pentru comunitati vulnerabile” sprijină copiii și familiile vulnerabile prin asumarea unei serii de măsuri menite să reducă impactul negativ al crizei medicale. În primul rând, toate cele 180 de persoane implicate, atât copii, cât și familii aflate în situatii de vulnerabilitate economică şi socială beneficiază de sprijin material de urgență, acestea fiind ajutate cu produse alimentare de bază și de igienă. 35 de copii cu dizabilități neuro-psiho-motorii sunt incluși într-un program integrat de servicii terapeutice, beneficiind, în continuare, de consiliere terapeutică individuală, realizată telefonic și în sistem online de către terapeuții fundației. Totodată, 30 de copii aflați la risc major de abandon școlar sunt incluși într-un program educațional remedial, prin intermediul căruia vor fi sprijiniți în recuperarea decalajelor școlare și încurajați spre a-și continua studiile. Nu în ultimul rând, 50 de părinți și reprezentanţi legali ai copiilor din proiect beneficiază de servicii de consiliere psiho-socială, pentru a-i ajuta să înțeleagă perioada prin care trecem și cum se pot readapta la noul mediu, dar și pentru a-i sprijini în vederea gestionării eficiente a stărilor de depresie şi anxietate generate de pandemie.impreuna pentru comunitati

Până în prezent, activitățile de consiliere psiho-socială și cele terapeutice au fost realizate telefonic și în sistem online. În funcție de evoluția crizei medicale, dar și a directivelor legislative, activitățile se vor realiza prin interacțiunea directă unu-la-unu a beneficiarilor cu specialiștii, cu respectarea tuturor măsurilor de prevenție necesare.

Proiectul „Împreună pentru comunități vulnerabile” este derulat de Fundația Serviciilor Sociale Bethany și finanțat prin programul „În stare de bine”, susținut de Kaufland România și implementat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile.

Search