fbpx

august, 2019

29aug(aug 29)12:00 am12sep(sep 12)11:59 pmAna Adam: Peste fire

Mai mult

Detalii eveniment

[For English version, please scroll down]
—————————————————–
Ana Adam
PESTE FIRE
desen, obiect
Curator: Ami Barak
Borderline Art Space
Belvedere 18, Iași
29 august – 30 septembrie 2019
Deschiderea: 29 august 2019, ora 19:00
Argumentul curatorial:
Expoziția solo a Anei Adam la Borderline Art Space din Iași este un instantaneu al activității artistei, așa cum a apărut în ultimul timp. Artista care locuiește și lucrează la Timișoara a fost una dintre cele mai puternice întâlniri ale mele din Viața – Mod de întrebuințare, Bienala de artă contemporană, Timișoara 2017, căreia i-am fost unul dintre co-curatori. Întâlnirea cu Ana Adam a fost și este o adevărată revelație. Creația ei artistică răspunde unei dorințe melancolice: este o aspirație către ceea ce ne lipsește și ceea ce căutăm să înfăptuim. Desenele ei sunt toate roditoare, talentul ei înfloritor. Eros o ghidează și este catalizatorul artei și în același timp pârghia libertății sale. Mai mult decât simple simboluri ale dorinței, puterea liniilor sale servește la sublimarea dorințelor ascunse constant în viață.
Artista inventează și imaginează procese, trasând linii cu fire cusute la mașină, sau scriind pe săpunuri, distilând atitudini care captează emoția pentru a face să se ivească magic. Dar indiferent de claritatea cu care o manieră ne permite să întâlnim realul și să-l înțelegem, există un interval în care arta reușește să înflorească. Odată realizate, operele ei devin o realitate familiară dar în același timp aproape necunoscută: ceea ce ne oferă este o conștientizare deschisă, de mare finețe, atrăgătoare și de o inteligență pătrunzătoare.
Ana Adam este o artistă care trăiește și lucrează în Timișoara, România. Printre cele mai recente expoziții ale ei se numără: Haptic Ecstasy, Atelier 35, București (2019, solo); Mother Tongue, Sector 1 Gallery, București (2019); The Unpleasant Show, Jecza Gallery, Timișoara (2019); Viața – Mod de întrebuințare, Bienala Art Encounters, Timișoara & Arad (2017); Xilogravura matrice stilistică X, Galeria Calpe, Timișoara (2016); Retracings, Monostori Erod, Komarom / Budapest Galeria / Muzeul Țării Crișurilor, Oradea (2014); Xilogravura matrice stilistică IV, Galeria Transformadora, Durango (2010); Fibre, pigmenți, Centrul Cultural Francez, Timișoara (2010, solo); Artă pe genunchi, Galleria 28, Timișoara (2007, solo); Memorial Tapestry, expoziție itinerantă: SUA / Italia / Polonia (2003); Iarăși desene?, Muzeul Banatului, secția de Artă, Timișoara (2002, solo); Ivitation, Kunsthaus, Essen (2001); Expoziție de desen, Centrul Cultural Sindan, Cluj-Napoca, România (2000, solo). A participat la mai multe Bienalele și Trienale internaționale de gravură de la Timișoara (2003), Miskolc (1997), Rio de Janeiro (1998), Cracovia (1997, 1994) și Nürnberg (1994).
„Desenez cu creioane, cu tuş, cu pigmenţi, cu fire textile, pe hârtie sau în ea, în săpun; alteori fotografiez… stări, relaţii, aproape nevăzutul sau energia, siajul acțiunilor. Eu sunt personaj și creator – e o expresie concentrata a felului în care ma regăsesc în: artă, șamanism, noile teorii unificatoare ale fizicii, psihologia transpersonală, mistică. Practic arta ca pe o alchimie cotidiană similară creațiilor anonime ale copiilor şi femeilor. Atunci când cred în sacralitatea materiei ea primește putere, e dinamică, se poate transforma. E liberă să-şi schimbe structura şi forma. Poate deveni artă”.”

Ami Barak este curator și consilier independent, stabilit la Paris. În prezent este co-curator al Salon de Montrouge, o platformă anuală care promovează artiștii tineri. Proiectele recente includ: Cărămida, Kunsthalle Mulhouse (2019); Ex-East – Istorii trecute și recente ale avangardei românești, Espace Niemeyer, Paris (2019); Joc de roluri rescrierea mitologiilor, Daegu Bienala Foto (2018); Viața – Mod de întrebuințare, Bienala Art Encounters, Timișoara & Arad (2017); Ce reprezintă imaginea?, Momenta – Bienala Imaginii contemporane, Montreal (2017); Le Salon de Montrouge ediția 61 – 2016, ediția 62 – 2017, ediția 63 – 2018, ediția 64 – 2019; Taryn Simon, Nebuloasa care formează stele și Biroul de propagandă străină, Jeu de Paume, Paris (2015).
Fost președinte al Asociației Internaționale a Curatorilor de Artă Contemporană (IKT).
Expoziție organizată de Borderline Art Space și Art + Design. Proiect sprijinit financiar de Primăria Municipiului Iași, Administrația Fondului Cultural Național, Institutul Francez din Iași. Sponsori: Gramma Winery, Cuptorul Moldovencei.
—————————————————-
English version
—————————————————-
Ana Adam
HANGS BY A THREAD
drawing, object

Curator: Ami Barak

Borderline Art Space
Belvedere 18, Iași (Romania)

29th of August – 30th of September 2019
Opening: 29th of august 2019, 7 pm
Curatorial argument:
The solo exhibition of Ana Adam at Borderline Art Space in Iași is a snapshot of the artist’s work as it has emerged in recent times. The artist who lives and works in Timișoara was one of my strongest encounters of Life user’s manual, the Biennial of Contemporary Art, Timisoara 2017, of which I was one of the co-curators. The encounter with the artist is a matter of revelation. Her artistic creation obeys a melancholy desire: it is an aspiration towards what we miss and what we seek to fulfil. Her drawings are all fruitful, her talent is blossoming. Eros, in her feminine version, guides her and makes the catalyst of her work and the lever of her freedom. More than simple symbols of desire, the power of its features serve to sublimate desires constantly hidden in life.

The artist draws and invents processes, drawing by sewing, or soaps which function as wordy highlights by which she captures the emotion in the material form, to achieve and to make it arise at will. But whatever the sharpness with which a manner allows us to meet the real and to grasp it, there is an infinite interval between it and the full impact: it is in this very interval that art comes to bloom. Once realized, her work becomes a familiar yet unknown reality: what it gives us has the most open awareness, the finest and the most welcoming and the most penetrating intelligence.
Ana Adam lives and works in Timișoara, Romania. Solo exhibitions (selection): Haptic Ecstasy, Atelier 35, Bucharest, 2019; Fibres, Pigments, French Cultural Centre, Timișoara, 2010; Art on Knees, Galleria 28, Timișoara, 2007; More Drawings?, The Museum of Banat, Arts Section, Timișoara, 2002; 3 Drawing Exhibitions, Ataş Gallery, Cluj-Napoca, 2002; Drawing Exhibition, Sindan Cultural Centre, Cluj-Napoca, 2000.
Group exhibitions (selection): Mother Tongue, Sector 1 Gallery, Bucharest, 2019; The Unpleasant Show, Jecza Gallery, Timișoara, 2019; Blood, Stop, Space, Gold, Jose de la Fuente
Gallery, Santander, 2018; Life – A User’s Manual, Timișoara Art Encounters, Art Encounters Biennale, Timișoara & Arad. She has participated in several international print biennials and triennials in Timișoara (2003), Miskolc (1997), Rio de Janeiro (1998), Krakow (1997, 1994) and Nürnberg (1994).
“I draw with pencils, India ink, pigments, textile fibres, on or in paper or soap; sometimes I take photographs of states, relationships, the almost-invisible or the energy, the wake of
actions. I am a character and a creator – it is a concentrated expression of how I find myself in art, shamanism, the new unifying theories of physics, transpersonal psychology and
mysticism. I practice art as daily alchemy similar to the anonymous creations by children and women. When I believe in the sacred nature of matter, it can undergo transformations.
It is free to change its structure and form. It can become art.”
Ami Barak is an independent curator and adviser based in Paris. He is currently co-curator of Salon de Montrouge, an annual platform promoting emergent artists. His recent projects include: The Brick, Kunsthalle Mulhouse (2019); Ex-East – Past and Recent Stories of the Romanian Avant-garde, Espace Niemeyer, Paris (2019); Role Playing – Rewriting Mythologies, Daegu Photo Biennale (2018); Life- A User’s Manual, Art Encounters Bienniale Timisoara & Arad (2017); What Does The Image Stand For?, Momenta Biennale of Contemporary Image, Montreal (2017); Le Salon de Montrouge 61st edition 2016, 62nd edition 2017, 63rd edition 2018, 64th edition 2019; Taryn Simon, Rear Views: A Star-forming Nebula and the Foreign Propaganda Bureau, Jeu de Paume, Paris (2015).
Former President of the International Contemporary Art Curators Association (IKT).
Exhibition organized by Borderline Art Space and Art + Design. Project financially supported by the City hall of Iași, the Administration of National Cultural Fund in Romania, the French Institute in Iași. Sponsors: Gramma Winery, Cuptorul Moldovencei.

Ora

August 29 (Joi) 12:00 am - Septembrie 12 (Joi) 11:59 pm

Lasă un răspuns

X